Vprašanje mentorice: “Ali so naloge v Pobarvani pravljici za leto 2011-2012 enake kot lani?”

Prejeli smo vprašanje mentorice, ki jo zanima, ali so naloge letos kaj drugačne in ali je Pobarvana pravljica podobna kot lani. Odgovarja dr. Margareta Dolinšek Bubnič:

“Naloge oz. interaktivne igre in vaje izhajajo iz WMD metode in so si v tem smislu podobne. Za podporo otrokovemu razvoj na področju emocionalnih in socialnih sposobnosti, kakor tudi drugih veščin je zelo pomembno ponavljanje, ker gotovo že veste. To velja tudi v primeru interaktivnih vaj in nalog. Tudi v primeru, če bi bile naloge iste, je to dobrodošlo, saj pomagajo graditi in utrjevati osvojene veščine.

Poleg tega pa je pomembno poudariti, da so to v resnici interaktivne vaje, kar pomeni, da je v ospredju sovplivanje, torej interakcija med otroci in odraslimi ter okoljem. To pa pomeni, da je ob osnovni vaji, sam potek, doživljanje in rezultat vaje vsakokrat drugačen, saj se otroci spreminjajo, vi sami ste drugačni kot v lanskem letu, ravno tako okolje v katerem izvajate delavnice.

Ključni dejavnik pa je sama Pobarvana pravljica, ki predstavlja rdečo nit in je drugačna kot v lanskem letu. Zgodba je povsem druga, ima druge vzgojne cilje, komunikacijske elemente in vrednote. Tudi slikanice , ki jo sestavljajo, niso povsem iste in ravno tako ne predlogi za ustvarjanje in igro v sami Pobarvani pravljici.

Lahko bi rekli, da so same naloge kot poštevanka, ki sama po sebi nima pravega pomena, tudi če jo znaš odlično na pamet, ampak pomen dobi tedaj, ko jo uporabljaš v vsakdanjem življenju, v različnih nalogah, torej, ko jo postavljaš v različne kontekste, pomene in povezave in je del celote.

Tako deluje tudi program LIF Knjigobube: posamezni elementi programa sestavljajo celoto, ki kot taka lahko optimalno deluje v smeri učenja komunikacijskih in drugih že omenjenih veščin.

Tudi v primeru, da so otroci že lani ustvarjali v lanski Pobarvani pravljic, bo letošnja izkušnja učenja zaradi vsega zgoraj naštetega, drugačna in zanje povsem nova. Tudi sicer je v samem ustvarjanju kar nekaj novosti: preselili se bomo tudi na računalniške ekrane in prisluhnili zvenu tujih jezikov ob istočasnem skupnem ustvarjanju, branju, igri in učenju.”

Posted in Novice

Pusti odziv