Petnajstletno delo in potrditev EU parlamenta

IZ DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT – IZ SLOVENIJE V EVROPO

 • Program Knjigobube je bil zasnovan v okviru družinskega projekta “Otrokom vsega sveta” ob 50. letnici UNICEF-a in je izrasel iz nekaj predhodnih republiških družinskih projektov branja v dialogu cele družine, v povezavi z ustanovo, ob predlaganih aktivnostih. Svečani uradni začetek programa Knjigobube je bil pred 15 leti (leta 1996), pokrovitelji pa so bili Državni zbor Republike Slovenije ter njegov predsednik dr. Janez Podobnik in Slovenski odbor za UNICEF ter njegova predsednica dr. Andreja Črnak Meglič.
 • Prvi v Evropi smo poudarjali in uporabljali priporočilo o 20 minutah dialoškega branja otroku na dan in pripravili program, katerega posamezni moduli ustrezajo temu priporočilu in upoštevajo nevrološko in razvojno strukturo otroka. Knjigobube so tudi prvi program aktivne povezave ustanove, družine in otroka, s poudarkom na razvoju emocionalno-socialnih kompetenc ob strokovni metodologiji.
 • Izvirni slovenski strokovni priročnik za promocijo branja otroku “Beri mi in se pogovarjaj z mano” je izšel že leta 1999 v nakladi 2.000 izvodov, bil razprodan v pol leta in takoj ponatisnjen še v 3.500 izvodih. V pripravi so prevodi v angleščino, nemščino, nizozemščino, ruščino, poljščino in češčino.
 • Leta 2000 je državni sekretar Ministrstva za zdravje dr. Dorijan Marušič v imenu ministrstva uradno podprl program “Knjigobube – Beri mi in se pogovarjaj z mano, to je najpomembnejših 20 minut v mojem dnevu” ter poudaril pomen dnevnega branja v dialogu predšolskim in šolskim otrokom (tudi tistim, ki že sami berejo) za njihov celovit, skladen psihofizični razvoj in zdravje.
 • Leta 2004 je bil program nominiran za prestižno mednarodno nagrado IBBY-ASAHI Reading Promotion Award. Ob tej priložnosti je prof. dr. Igor Saksida, redni profesor na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in najvidnejši slovenski strokovnjak s področja mladinske literature zapisal: “Knjigobube so konica diamanta.”
 • Leta 2005 se je vabilu odzvala antropologinja, znanstvenica, raziskovalka in ambasadorka OZN za mir, dr. Jane Goodall, ki jo označujejo kot eno najvplivnejših žensk na svetu, in je v okviru programa Knjigobube prišla na prvi uradni obisk v Slovenijo. Predavala je na strokovnem kongresu Knjigobub o pomenu stika z otrokom in pomenu socialno-emocionalnih kompetenc ter predvsem ljubezni in topline. Ob tej priložnosti so bile Knjigobube, ki sta jih poosebljala in predstavljala avtorja, in Jane Goodall uradno sprejeti pri predsedniku države dr. Janezu Drnovšku. Predsednik države in vlada Republike Slovenije so bili tudi uradni pokrovitelji dogodka, na katerem je bila v obliki mavričnega orla podpisana poslanica, ki poudarja to, k čemur pristopamo v okviru evropske iniciative. Sporočilo dr. Goodallove in predsednika države je tedaj bilo, da naj ta mavrični orel poleti preko cele Evrope in v svet.
 • Leta 2006 se je program Knjigobube začel aktivno izvajati na Nizozemskem v okviru strokovnih skupin z različnih področij preventivnega in terapevtskega dela.
 • Leta 2008 sta bila dokončno oblikovana programa “LIF – Learning Is Fun” (Učenje je lahko zabavno) in “WMD – Whole Mind Development” (Program celostnega razvoja za odrasle), ki sta nadaljevanje in nadgradnja Knjigobub, namenjena starejšim otrokom, oz. odraslim.
 • V 15 letih je v programu sodelovalo več kot 4000 mentorjev in preko 230.000 slovenskih družin s šoloobveznimi in vrtčevskimi otroci. Program je prerasel v gibanje, njegovi udeleženci, tako odrasli kot otroci, pa sami zase pravijo, “sem Knjigobuba”.
 • Program še ni bil uradno podprt s strani uradnih sistemskih vzgojno-izobraževalnih inštitucij in ni bil del državnih vzgojno-pedagoških programov, kljub temu pa so bili posamezni elementi in strokovni pristop vključeni v kurikulume, strokovna predavanja na Pedagoški fakulteti, ipd.
 • Metodologija in program sta izvirno slovenska in strokovno priznana s strani vrhunskih tujih strokovnjakov in ustanov. Avtorica programa Knjigobube Margareta Dolinšek Bubnič, dr. med., direktorica razvoja pri inštitutu APDI, je vabljena v najbolj aktualne mednarodne raziskave, katerim je osnova njena metodologija.
 • Leta 2011 so avtorji programov uradno povabljeni v Evropsko iniciativo “All of Europe Reads to Kids” (Vsa Evropa bere otrokom), katere slogan je “Cela Evropa bere otrokom, 20 minut na dan. Vsak dan.” in opisuje ključ za razvoj celovite osebnosti otroka in predvsem njegovih socialno-emocionalnih kompetenc s poudarkom, da naj bi bilo branje zabava in ne obveza (“Branje za crkljanje” kot pravi eden izmed sloganov Knjigobub). Knjigoljube in LIF postaneta uradna programa iniciative.
 • Ustanovitelji gibanja Knjigobube Margareta Dolinšek Bubnič, dr. med. in Janko Dolinšek, direktor inštituta APDI postaneta ustanovna člana evropske iniciative “All of Europe Reads to Kids”, katere slavnosti podpis je bil 1. junija 2011 v poljsko-češkem obmejnem mestu Cieszyin. Glavni pokrovitelj iniciative je predsednik Evropskega parlamenta gospod Jerzy Buzek. Cilji iniciative so skladni s prioritetnimi nalogami razvojne politike Evropske skupnosti.
Posnetek govora predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Jerzyja Buzeka.