O programu Knjigobube

Program Knjigobube je množičen in zelo priljubljen strokovni program, namenjen povečanju kompetenc in funkcionalne pismenosti otrok, ki na osnovi sodobne znanstvene metodologije AKTIVNO, UČINKOVITO IN CELOSTNO SPODBUJA IN PODPIRA RAZVOJ POTENCIALOV PRI OTROKU oz. UČENCU.

Program je namenjen temu, da otroka, preko celega leta, spodbuja pri njegovi notranji rasti in razvoju. Skozi te aktivnosti se otroku nudi spodbudo za večjo motivacijo, zbranost, ustvarjalnost in sodelovanje v skupini oz. pri pouku, boljše socialno-emocionalne odnose in bralne navade ter boljšo samopodobo in večjo funkcionalno pismenost.

Prirejen je nivoju in specifikam celostnega razvoja otroka v predšolskem obdoju in 1. triletju osnovne šole in se od drugega triletja osnovne šole dalje, nadgrajuje v program LIF.

Program v letošnjem letu praznuje svojo 15. letnico, zato to leto obeležuje jubilejna Zlata Pobarvana pravljica, t.j. interaktivni delovni zvezek, ki ga otrok, skupaj z vzgojieljico oz. učiteljico in pa starši (ki v programu aktivno sodelujejo), preko šolskega leta spremeni v enkratno spominsko knjigo, ki je njemu in njegovim staršem dragocen spomin.

V programu Knjigobube je v 14. letih sodelovalo preko 230.000 slovenskih družin. Je del študijskega programa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in je bil leta 2004 predlagan za prestižno svetovno nagrado IBBY-ASAHI Reading Promotion Award, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju promocije branja.

Družinski program Knjigobube vodijo strokovno usposobljene vzgojiteljice in učiteljice – Mentorice in poteka preko celega šolskega leta. Vzgojno-zabavne aktivnosti potekajo v vrtcu ali šoli in se dopolnjujejo z delom doma, ki je zelo pomembno, ker otroku utrjujejo naučeno v vrtcu ali šoli.

Ob koncu šolskega leta pa celotna družina prejme posebno diplomo, kot priznanje za sodelovanje v programu.