Zavod PUR

Zavod PUR, Mednarodni zavod za proaktivno učenje in razvoj socialno-emocionalnih kompetenc, vrednot in zavesti je uradni nosilec pravic in izvajalec programa Knjigobube in LIF v Sloveniji. Metoda, po kateri sta ta dva programa izvajana je mednarodno priznana, hkrati pa zagotavlja, da uporaba in izvajanje programov podpore pri učenju skozi proaktivno branje merljivo izboljšuje otrokovo in mladostnikovo učenje, kar potrjujejo tudi mednarodne raziskave.

APDI (Amsterdam Personal Development Institute) je skozi večletno prakso izvajanja programov v šolstvu in zdravstvu z metodo WMD (Whole Mind development) potrdil, da je obstoječ način prejemanja znanja premalo in da je potrebno tako z otroci in mladostniki, kot tudi z odraslimi in starejšimi, v proces učenja vpletati tako sociološke, emocionalne in celo duhovne kompetence.

Zavod PUR ima nalogo, da z uveljavljanjem dobre prakse, predvsem pa s stalnim razvojem in strokovnim izobraževanjem prenaša, predvsem pa povezuje otroke in mladostnike, vzgojitelje in učitelje ter starše. Proaktivno sodelovanje teh treh skupin krepi odnose med njimi, hkrati pa bogati vsakega posebej.

 

V kolikor želite priti v kontakt z zaposlenimi, so na voljo naslednji podatki:

direktorica zavoda:
Saša Zrimšek

Vodja strokovnega sveta:
dr. Margareta Dolinšek Bubnič

Zavod PUR
Tabor 5a
1380 Cerknica

Tel.: 01 70 90 770
Faks: 01 70 90 779
E-pošta: info [at] knjigobube.si
Splet: www.zavod-pur.si
DŠ:
TRR: