Mentorji

Program Knjigobube je množičen in zelo priljubljen strokovni program, namenjen v prvi vrsti povečanju bralnih sposobnosti in posledično povečanju funkcionalne pismenosti otrok, ki na osnovi sodobne znanstvene metodologije aktivno, učinkovito in celostno spodbuja in podpira razvoj potencialov pri otroku oz. učencu.

Program je namenjen temu, da otroka spodbuja pri njegovi notranji rasti in razvoju. Skozi te aktivnosti se otroku nudi spodbudo za večjo motivacijo, zbranost, ustvarjalnost in sodelovanje v skupini oz. pri pouku, boljše socialno-emocionalne odnose in bralne navade ter boljšo samopodobo in uspeh v šoli.

Program Knjigobube je celoletni strokovni program, ki aktivno gradi otrokov uspeh s pomočjo pripravljenih delavnic (in z dodatnimi predlogi za ustvarjanje v Pobarvani pravljici) podpira otrokov razvoj vseh ključnih veščin na socialnem in emocionalnem področju.

Kako poteka delo po programu KNJIGOBUBE?

Vsak otrok prejme ustvarjalno slikanico, t.i. Pobarvano pravljico. Pobarvana pravljica je povabilo otrokom in odraslim v svet branja, igre, ustvarjanja in domišljije. Vaši otroci se bodo skozi delavnice začeli zavedati sveta okoli sebe, z mentorico bodo brali najboljše pravljice, se pogovarjali o junakih, pripravljali svoje pravljice, slikice, razvijali svojo domišljijo, se učili živeti drug z drugim, spoznavali pomen prijateljev in družine, se naučili umiriti, ko bodo nemirni in še mnogo drugega. Pobarvano pravljico boste v okviru celoletnega programa Knjigobube ustvarjali v vrtcu in šoli v obdobju od oktobra do junija. Mentorji in mentorice pa prejmete za svoje delo navodila za delo v delavnicah in za izvajanje programa ne potrebujete dodatnih izobraževanj.

Celoletni program oz. interesna dejavnost Knjigobube vključuje:

  • pobarvano pravljico oz. interaktivno slikanico, ki jo prejme vsak otrok in mentor skupine,
  • metodični priročnik za mentorje z ustvarjalnimi in komunikacijskimi predlogi (1 delavnica traja 1 šolsko uro),
  • ustvarjalne predloge za starše,
  • priznanje oz. ustrezna potrdila za mentorja in
  • diplomo s pravljičnim junakom za otroka.

Vsak posamezen otrok za sodelovanje potrebuje le interaktivno slikanico – Pobarvano pravljico.

Cena: 9,90 EUR/otroka (v ceni je že vštet DDV).

Mentor, ki še ni sodeloval v Knjigobubah, potrebuje metodični priročnik za mentorje.

Cena: 30,00 EUR/priročnik (v ceni je že vštet DDV).

Mentorji, ki so že sodelovali v Mavričnem ali Zelenem programu, priročnika ne potrebujejo, ker lahko uporabijo obstoječega.

 

Delate lahko po naslednjih programih

ZAČETNI PROGRAM:

NADALJEVALNI PROGRAM:  

 

Naročilo za OŠ in Vrtce

O programu Knjigobube za leto 2018/2019 si lahko preberete tudi v priloženem razpisu, ki ste ga nekateri izmed vas že dobili elektronski pošti.

Prijavnico v program Knjigobube 2018/2019 si lahko shranite in natisnete tukaj: Prijavnica v program Knjigobube 2018.

Naročilo

 

Roditeljski sestanki

Za dobro predstavitev na roditeljskem sestanku smo za vas pripravili nekaj dokumentov, ki jih lahko uporabite na sestanku s starši:

Tukaj najdete predstavitev v Powerpoint (PPT) obliki, pa tudi gradiva v taki obliki, da si samo natisnete in kopije predate staršem: