Kaj o Knjigobubah pravijo v vrtcu Kokrica?

Cilji s področja jezika:

· ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature,
· razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu,
· razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti,
· razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah (od glasoslovne in oblikoslovne do skladenjske in pomenoslovne )
· ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika,
· zaznava moralno etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
Likovni cilji:

· izdelovanje knjige – Pobarvana pravljica
· seznanjanje otrok z likovnim jezikom in izraznimi možnostmi, seznanjanje otrok z različnimi likovnimi tehnikami, materiali, orodji in postopki ter usposabljanje za njihovo smotrno uporabo;
· risanje zahtevnejših sestavljenih simbolov,
· natančnejše upodabljanje podrobnosti,
· doslednejše barvanje celotne slikarske ploskve,
· negovanje in ohranjanje svobodnega otrokovega odnosa do barv,
· osnovno seznanjanje s pojmi ilustracija, risba, motiv,
· razvijanje osnove za vrednotenje likovnih stvaritev.

Končni cilj projekta: Pobarvana pravljica opremljena z likovnimi upodobitvami.

[VIR]
Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Pusti odziv