Kaj o Knjigobubah pravijo v OŠ Zreče?

Če želimo vplivati na otrokovo mišljenje in delovanje, se moramo vsekakor zavedati, da so izzivi dandanes preprosto drugačni, kot so bili nekdaj in temu primerno spodbujati radovednost, ustvarjalnost, učne sposobnosti otrok itd. Zavedati se moramo, da so otroci najboljši vir odraslih, zato je pomembno, da smo jim dober vzgled. Res se splača potruditi.

Zakaj se splača sodelovati v programu, ki poteka po metodi KNJIGOBUBE?

Metoda Knjigobube je inovativna, celoletno ustvarjalna – komunikacijska metoda, ki ob delovnem zvezku Pobarvana pravljica in drugem ustreznem materialu ter skupnem branju vrhunske otroške literature, na zabaven in učinkovit način povezuje mentorja, otroke in starše.
To je metoda, ki podpira in aktivira otrokove ustvarjalne sposobnosti in mu omogoča, da jih izrazi na različne načine. Otroku to prinaša večjo samozavest in motivacijo. Postane bolj komunikativen, lažje dosega zastavljene cilje, uživa pri delu, je ponosen nase, začenja nove stvari in pridobiva nove navade. Predvsem pa je osnovni namen KNJIGOBUB spodbujati veselje do branja. Strokovnjaki ugotavljajo, da enostavno branje, v katerem je eden od staršev, vzgojiteljev ali učiteljev le bralec, otrok pa nezainteresirano posluša, ni učinkovito. Učinkovito
skupno branje je tisto, ki vključuje vse elemente komunikacije ( pogovor, aktivno poslušanje, gibi telesa, ustvarjanje ).

Program po metodi Knjigobube na naši šoli poteka že od leta 2005. Vsako leto so učenci nad tem programom zelo navdušeni in ponosni na svoje izdelke.

Kako poteka delo po metodi KNJIGOBUBE?

Vsak otrok ima ustvarjalni zvezek, tako imenovano Pobarvano pravljico. Pobarvana pravljica je povabilo otrokom in odraslim v svet branja, igre, ustvarjanja in domišljije. Najpomembnejše pa je to, da so v tej pobarvani pravljici skrbno izbrane najlepše slikanice s poučnimi vsebinami, ki temeljijo na osnovnih človeških vrednotah. Pobarvano pravljico ustvarjamo v šoli preko celega šolskega leta, vključuje pa tudi starše, ki skupaj z otroci ustvarjajo doma.

Vsak učenec ob koncu dobi SPRIČEVALO z zapisano mislijo, ki se nanaša na naslovno stran delovnega zvezka.

Pred nami nastajajo čudovite spominske knjige pravljičnega popotovanja in lep spomin na najnežnejša otroška leta.

Ponosni smo na to , kar nam je in kar nam bo še uspelo ustvariti.

Mentorici KNIGOBUB:
Vlasta Puklavec
Alenka Galuf

[VIR]
Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Pusti odziv