Category: Starši

8. september – Svetovni dan pismenosti

UNESCO in Združeni narodi so proglasili 8. september za Svetovni dan pismenosti.   Tudi v Sloveniji opažajo veliko stopnjo funkcionalne nepismenosti, kar  šolstvo poskuša omiliti z raziskavo, ki ravnokar poteka. Članek na to temo: http://www.delo.si/novice/slovenija/mednarodni-dan-pismenosti.html Danes bo na POP TV

Posted in Knjigobube, Lif, Novice, Starši

“Skozi ta program mora moj otrok enostavno iti!” – moja osebna izkušnja

To so bile moje prve besede, ko mi je dr. Margareta Dolinšek Bubnič lepo razložila pomen programa Knjigobube in LIF. Sem namreč mamica dveh hčerk. Ena je letos zakorakala že v 3. Triado OŠ (7.razred), mlajša pa v 2. razred.

Posted in Knjigobube, Lif, Starši

Kaj menijo o Knjigobubah v vrtcu Postojna?

V ponedeljek, 14.05.2007, je bila v Kulturnem domu Postojna slavnostna podelitev knjižnih nagrad izžrebancem, ki so sodelovali v vseslovenskem projektu KNJIGOBUBA za šolsko leto 2006/2007, založbe EPTA iz Ljubljane. Program “Knjigobube” poteka že 11 let, na prireditvi pa je bila

Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Kaj o Knjigobubah pravijo v OŠ Loka Črnomelj?

Knjigobube so vzgojno-izobraževalni program, ki so ga razvili v EPTI – Centru za izobraževanje in usposabljanje. Namenjen je branju v dialogu in spodbujanju otrokove ustvarjalnosti v povezavi s knjigo. Otroci se srečujejo z zakladnico vrhunskih slikanic, s pomočjo delovnih zvezkov

Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Kaj o Knjigobubah pravijo v vrtcu Kokrica?

Cilji s področja jezika: · ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature, · razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu, · razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti,

Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Kaj o Knjigobubah pravijo v OŠ Stročja vas?

Knjige govorijo, knjige dišijo, knjige gredo z nami skozi čas. V vrtcu ponujamo otrokom izkušnjo veselja in ugodja ob prebiranju slikanic, pravljic in sicer pri pravljičnem krožku v sklopu projekta Knjigobube. Krožek obiskuje 18 otrok starih od 5-6 let, in

Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Kaj o Knjigobubah menijo v OŠ dr. Ivan Prijatelj iz Sodražice?

BRALNI PROJEKT KNJIGOBUBE V šol.l. 2008/2009 je v skupini Metuljčkov in Levčkov potekal vseslovenski bralni projekt Knjigobube, založbe Epta. To je projekt, ki vsebuje od 8-10 izbranih pravljic, primernih starosti otrok. Ob vsaki pravljici otroci likovno, gibalno in glasbeno ustvarjajo.

Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Kaj o Knjigobubah pravijo v vrtcu Robindvor?

V vrtcu Robindvor smo skozi vso šolsko leto izvajali projekt Knjigobube. Z izbranimi knjigami smo vzgojiteljice otrokom približale svet pravljic z različnimi pravljičnimi junaki. V vrtcu Robindvor smo skozi vso šolsko leto izvajali projekt Knjigobube. Z izbranimi knjigami smo vzgojiteljice

Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Kaj o Knjigobubah pravijo v OŠ Zreče?

Če želimo vplivati na otrokovo mišljenje in delovanje, se moramo vsekakor zavedati, da so izzivi dandanes preprosto drugačni, kot so bili nekdaj in temu primerno spodbujati radovednost, ustvarjalnost, učne sposobnosti otrok itd. Zavedati se moramo, da so otroci najboljši vir

Posted in Knjigobube, Mentorji, Novice, Starši

Himna iniciative “All of Europe reads to kids”

Ob začetku Evropske iniciative “All of Europe reads to kids” (“Vsa Evropa bere otrokom”) so kolegi iz Poljske pripravili tudi uradno himno, ki jo lahko poslušate spodaj:    

Posted in Novice, Starši