Knjigobube

Program Knjigobube je množičen in zelo priljubljen strokovni program, namenjen v prvi vrsti povečanju bralnih sposobnosti in posledično povečanju funkcionalne pismenosti otrok, ki na osnovi sodobne znanstvene metodologije aktivno, učinkovito in celostno spodbuja in podpira razvoj potencialov pri otroku oz. učencu.

Program je namenjen temu, da otroka spodbuja pri njegovi notranji rasti in razvoju. Skozi te aktivnosti se otroku nudi spodbudo za večjo motivacijo, zbranost, ustvarjalnost in sodelovanje v skupini oz. pri pouku, boljše socialno-emocionalne odnose in bralne navade ter boljšo samopodobo in uspeh v šoli.

Program Knjigobube je celoletni strokovni program, ki aktivno gradi otrokov uspeh s pomočjo pripravljenih delavnic (in z dodatnimi predlogi za ustvarjanje v Pobarvani pravljici) podpira otrokov razvoj vseh ključnih veščin na socialnem in emocionalnem področju.

Kako poteka delo po programu KNJIGOBUBE?

Vsak otrok prejme ustvarjalno slikanico, t.i. Pobarvano pravljico. Pobarvana pravljica je povabilo otrokom in odraslim v svet branja, igre, ustvarjanja in domišljije. Vaši otroci se bodo skozi delavnice začeli zavedati sveta okoli sebe, z mentorico bodo brali najboljše pravljice, se pogovarjali o junakih, pripravljali svoje pravljice, slikice, razvijali svojo domišljijo, se učili živeti drug z drugim, spoznavali pomen prijateljev in družine, se naučili umiriti, ko bodo nemirni in še mnogo drugega. Pobarvano pravljico boste v okviru celoletnega programa Knjigobube ustvarjali v vrtcu in šoli v obdobju od oktobra do junija. Mentorji in mentorice pa prejmete za svoje delo navodila za delo v delavnicah in za izvajanje programa ne potrebujete dodatnih izobraževanj.

Celoletni program oz. interesna dejavnost Knjigobube vključuje:

  • pobarvano pravljico oz. interaktivno slikanico, ki jo prejme vsak otrok in mentor skupine,
  • metodični priročnik za mentorje z ustvarjalnimi in komunikacijskimi predlogi (1 delavnica traja 1 šolsko uro),
  • ustvarjalne predloge za starše,
  • priznanje oz. ustrezna potrdila za mentorja in
  • diplomo s pravljičnim junakom za otroka.

Vsak posamezen otrok za sodelovanje potrebuje le interaktivno slikanico – Pobarvano pravljico.

Cena: 16,00 EUR/otroka (v ceni je že vštet DDV).

Mentor, ki še ni sodeloval v Knjigobubah, potrebuje metodični priročnik za mentorje.

Cena: 30,00 EUR/priročnik (v ceni je že vštet DDV).

Mentorji, ki so že sodelovali v Mavričnem ali Zelenem programu, priročnika ne potrebujejo, ker lahko uporabijo obstoječega.

Delate lahko po naslednjih programih

ZAČETNI PROGRAM:

NADALJEVALNI PROGRAM:  

Naročilo

O programu Knjigobube za leto 2015/2016 si lahko preberete tudi v priloženem razpisu, ki ste ga nekateri izmed vas že dobili po pošti.

Prijavnico v program Knjigobube 2015/2016 si lahko shranite in natisnete tukaj: Prijavnica v program Knjigobube 2015.

Naročilo

Razpis za šolsko leto 2015/2016

Spoštovani obstoječi in bodoči mentorji Knjigobub,

Ob prvem šolskem dnevu so vas spet pozdravili nasmejani obrazi mladih nadobudnežev. Gotovo že komaj čakajo novih in razburljivih stvari. Vkjučite jih v program Knjigobube in jim ponudite učenje skozi raziskovanje in igro.

Z uporabo interaktivne slikanice in metodičnega priročnika boste vaše otroke - Knjigobube navduševali, z njimi ustvarjali, se smejali in igrali in jim na ta način dokazano povečevali bralno pismenost.Preko programa Knjigobube boste aktivno, učinkovito in celostno spodbujali razvoj vseh potencialov pri vaših otrocih/učencih.

Kot boste opazili, smo malce prilagodili program današnjim razmeram, tako da je cena Pobarvane pravljice le 16 EUR na kos.

Metodični priročnik za mentorje pa dobite za 30 EUR, DDV je že vključen v ceni.

Mentorji, ki so že sodelovali v programih v preteklih 2 letih, lahko za delo uporabijo obstoječi priročnik.

Tudi tako želimo, da se bo v šolskem letu pridružilo Knjigobubam še veliko več naših otrok.

Celoten razpis najdete na tej povezavi.

Zagotovo bodo uživali vsi po vrsti!

Saša Zrimšek

direktorica
Zavod PUR