Knjigobube

Želite za svoje otroke, da bi bili v življenju uspešni in veseli? Ponudite jim Knjigobube.

Program Knjigobube je množičen in zelo priljubljen strokovni program, namenjen v prvi vrsti povečanju bralnih sposobnosti in s tem tudi povečanju funkcionalne pismenosti otrok. Funkcionalna pisemnost na osnovi sodobne znanstvene metodologije aktivno, učinkovito in celostno spodbuja in podpira razvoj potencialov pri otroku oz. učencu.

Ustvarjanje s Pobarvano prvljico otroka spodbuja pri njegovi notranji rasti in razvoju. Skozi te aktivnosti, ki jih bodo vodili mentorji ali pa jih boste počeli starši z otrici doma, bo imel otroku spodbudo za večjo motivacijo, zbranost, ustvarjalnost in sodelovanje v skupini oz. pri pouku, boljše socialno-emocionalne odnose in bralne navade ter boljšo samopodobo in uspeh v šoli.

Za starše              Za mentorje

Razpis za šolsko leto 2016/2017

Spoštovani obstoječi in bodoči mentorji Knjigobub,

Ob prvem šolskem dnevu so vas spet pozdravili nasmejani obrazi mladih nadobudnežev. Gotovo že komaj čakajo novih in razburljivih stvari. Vkjučite jih v program Knjigobube in jim ponudite učenje skozi raziskovanje in igro.

Z uporabo interaktivne slikanice in metodičnega priročnika boste vaše otroke - Knjigobube navduševali, z njimi ustvarjali, se smejali in igrali in jim na ta način dokazano povečevali bralno pismenost. Preko programa Knjigobube boste aktivno, učinkovito in celostno spodbujali razvoj vseh potencialov pri vaših otrocih/učencih.

Kot boste opazili, smo malce prilagodili program današnjim razmeram, tako da je cena Pobarvane pravljice le 9,90 EUR na kos.

Metodični priročnik za mentorje pa dobite za 30 EUR, DDV je že vključen v ceni.

Mentorji, ki so že sodelovali v programih v preteklih 2 letih, lahko za delo uporabijo obstoječi priročnik.

Tudi tako želimo, da se bo v šolskem letu pridružilo Knjigobubam še veliko več naših otrok.

Celoten razpis najdete na tej povezavi.

Zagotovo bodo uživali vsi po vrsti!

Saša Zrimšek

direktorica
Zavod PUR