Knjigobube

Želite za svoje otroke, da bi bili v življenju uspešni in veseli? Ponudite jim Knjigobube.

Program Knjigobube je množičen in zelo priljubljen strokovni program, namenjen v prvi vrsti povečanju bralnih sposobnosti in s tem tudi povečanju funkcionalne pismenosti otrok. Funkcionalna pisemnost na osnovi sodobne znanstvene metodologije aktivno, učinkovito in celostno spodbuja in podpira razvoj potencialov pri otroku oz. učencu.

Ustvarjanje s Pobarvano prvljico otroka spodbuja pri njegovi notranji rasti in razvoju. Skozi te aktivnosti, ki jih bodo vodili mentorji ali pa jih boste počeli starši z otrici doma, bo imel otroku spodbudo za večjo motivacijo, zbranost, ustvarjalnost in sodelovanje v skupini oz. pri pouku, boljše socialno-emocionalne odnose in bralne navade ter boljšo samopodobo in uspeh v šoli.

Za starše              Za mentorje